Cenník

  • zameranie v Bratislave: 20, – €
  • zameranie mimo Bratislavu: +0,60 € / km
  • pôdorys s rozvrhnutím sanity a nábytku v kúpeľni a WC (3 rôzne návrhy): 50, – €
  • špecifikácia zariaďovacích predmetov, obkladu a dlažby: 20, – € pri objednaní bude čiastka odrátaná
  • 3D návrh podľa požiadaviek na konkrétny obklad, dlažbu, sanitu a zariadenie s možnosťou jednej zmeny 100, – € (kúpeľňa a WC)
  • harmonogram prác na konkrétnu zákazku: 20, – €
  • kontrola priebehu rekonštrukcie: 7% z celkovej čiastky + doprava 0,60 € / km