Rekonštrukcia podľa Feng Shui

Ako sa vyhnúť problémom pri rekonštrukcii bytového jadra?

ako ušetriť pri rekonštrukcii

Poistiť sa proti prípadným problémom, ktoré môžu nastať počas rekonštrukcie je jednoduché a nemusíte si pritom platiť žiadnu poistku.

Pred začiatkom rekonštrukcie, je treba poznať jej presný rozsah, celkovú čiastku, ktorú zaplatím a dobu trvania. Aj na zdanlivo malú rekonštrukciu, ako je prestavba kúpeľne/ bytového jadra, je preto treba projekt s popísaním uskutočňovaných zmien a materiálových špecifikácií, výkres inštalácií (voda, kanalizácia, elektrina, plyn) a ďalšie výkresy, napríklad rezy obkladov, pretože špáry obkladov na seba musia nadväzovať.

Rozsah rekonštrukcie, náklady, doba trvania aj projekt, musia byť obidvomi stranami odsúhlasené a budú súčasťou zmluvy o dielo. Bez zmluvy nem zákazník nárok na prípadnú reklamáciu. Preto od firiem, ktoré hovoria, že je zmluva zbytočná, že oni už robia rekonštrukcie mnoho rokov, dajte radšej ruky preč.

Takto si ušetríte mnoho nervov a zbytočných predlžovaní rekonštrukcie.